Stichting Bidaya

Zorg vanuit het hart

Vrouwen

Stichting Bidaya streeft naar emancipatie en participatie van de niet-westerse vrouw binnen de huidige samenleving. Deze emancipatie en participatie houdt in dat deze vrouwen hun weg weten te vinden in de maatschappij, zodat zij beter dan voorheen in staat zijn hun eigen leven als individu vorm te geven.

Uit eigen ervaring weten wij dat in het Gooi de niet-westerse vrouwen moeite hebben om deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. De vrouwen leven veelal in een isolement en krijgen vaak niet de mogelijkheid om deze op eigen kracht te doorbreken. De opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen komen hierdoor in de knel. Een van de doelen van Bidaya is om deze vrouwen via educatie, voorlichting en activiteiten te laten participeren in de Nederlandse samenleving. Bidaya leert deze vrouwen om hun eigen talenten te ontwikkelen en hun empowerment te gebruiken om zo als een volwaardige burger deel te nemen aan de samenleving.

Bidaya biedt deze vrouwen;

  • Een luisterend oor
  • Voorlichtingen
  • Trainingen
  • Bijeenkomsten
  • Hulp bij de administratie
  • Hulp bij de opvoeding