Stichting Bidaya

Zorg vanuit het hart

Gezinnen

Hét kwetsbare gezin bestaat niet.
Veel gezinnen hebben opvoedvragen. Zij zullen proberen die vragen met behulp van het eigen netwerk op te lossen. Een deel van deze gezinnen heeft echter een vorm van ondersteuning nodig, omdat hun vragen complexer zijn, zij zelf niet voldoende mogelijkheden hebben of hun sociale netwerk niet toereikend is.

Wat de huidige dienst- en hulpverlening aan kwetsbare gezinnen biedt, is vaak niet toereikend. Deze gezinnen ontvangen vaak geen of te laat ondersteuning of  het zorgaanbod sluit niet aan bij de behoeftes van het gezin. Hierdoor kunnen opvoedvragen uitgroeien tot zorgproblemen. Deze problemen kunnen zo groot worden dat het gezin niet meer kan functioneren als gezin.  Stichting Bidaya wil graag helpen voordat de dure, kostbare hulpverlenende instanties ingezet worden. Wij willen dit doen door het zorgaanbod aan te laten sluiten bij de gezinnen en hun hulpvragen. Door hier tijdig op in te spelen hoeft de opvoedvraag niet een groot probleem te worden.

Cultuur sensitieve hulpverlening

Wij vinden het belangrijk de culturele, etnische en religieuze achtergronden van onze cliënten te respecteren en hiernaar te handelen, zoals bijvoorbeeld: het vieren van specifieke feestdagen. Het begint immers allemaal bij het respecteren van de normen en waarden van het gezin.                                                                                                                                   Wij bieden een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, waarbij de hulpverlener naast in plaats van boven de cliënt staat.