Stichting Bidaya

Zorg vanuit het hart

Recent onderzoek

on 28/10/2013

Het Verwey-Jonker instituut heeft onderzoek laten doen. Het onderzoek gaat over beperkte kennis bij hulpverleners over steun aan allochtone jongeren met lichte verstandelijke beperking.

Het onderzoek is terug te vinden op:

http://www.verwey-jonker.nl/actueel/persberichten/2013

/beperkte_kennis_belemmert_steun_aan_allochtone_jongeren_met_lichte_verstandelijke_beperking_

 

Logo Verwey-Jonker Instituut


Comments are closed.