Stichting Bidaya

Zorg vanuit het hart

Recent onderzoek

Het Verwey-Jonker instituut heeft onderzoek laten doen. Het onderzoek gaat over beperkte kennis bij hulpverleners over steun aan allochtone jongeren met lichte verstandelijke beperking.

Het onderzoek is terug te vinden op:

http://www.verwey-jonker.nl/actueel/persberichten/2013

/beperkte_kennis_belemmert_steun_aan_allochtone_jongeren_met_lichte_verstandelijke_beperking_

 

Logo Verwey-Jonker Instituut

No Comments »

Eerste gesprek met gemeente is geweest

De gemeente Huizen geeft toestemming op een project te ontwikkelen.

No Comments »

Website is geopend!

Stichting Bidaya heeft een website!

No Comments »