Stichting Bidaya

Zorg vanuit het hart

Welkom bij Bidaya

Onze visie

De visie die Bidaya nastreeft is dat alle burgers op een dusdanige manier kunnen deelnemen aan onze samenleving, waarin zij zich veilig, gehoord en gezien voelen. Door een positieve benadering krijgt men de kans om de eigen kracht te ontdekken en deze te benutten. Kwetsbare gezinnen kunnen om velerlei redenen de vicieuze cirkel niet doorbreken. Door de situatie waarin men zich bevindt, is het moeilijk om een begin te vinden om dit te veranderen en de juiste hulp te zoeken. Stichting Bidaya wil hulp bieden die aansluit bij de hulpvraag van gezinnen en jongeren. Wij bieden een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, waarbij de hulpverlener naast in plaats van boven de cliënt staat.

Wat betekent Bidaya?

Bidaya  betekent begin/nieuwe start in het Arabisch. Voor ons betekent dit, dat we mensen willen helpen een begin te maken voor een betere toekomst. Dat we mensen helpen om de kracht in zichzelf  te vinden, zodat zij weer hoop krijgen.